本週題目:

D2 F L2 U2 B R2 U2 B L2 B U2 B U' L D' B F L2 F' R

白底解析-

鄭和平(2015ZHEN20)

z2 // Inspection(黃上綠前)
D2 L F2 L U2 L' R' D // X Cross
U' R U' R' U' F U' F' // F2L#2
U2 R U' R' U' R U' R' U R U' R' //  F2L#3
y U' R U R' U' R U R' // F2L#4
F U R U' R' U R U' R' F' // OLL
R2 U R' U R' U' R U' R2 D U' R' U R D' U // PLL (N19 or G-Perm:a)

 

鍾肇哲(2012CHON03)

z2 // Inspection(黃上綠前)
L' U2 L' R2 U D' R2 // XCross
y' U2 L U L' // F2L#2
R U R' U2 R U' // F2L#3
R2' U' R d' R U R' // F2L#4
U' R U R' U' R' F R F' // OLL
U R2' F2 R U2 R U2 R' F R U R' U' R' F R2 U2 //PLL(N17 G-Perm:d)

 

 

 

建議玩家們可以先自己做一次,然後再根據本週玩家的詳解做一次,體會一下高手們的做法,從中學習更快速的技巧

如果你有更棒的做法,歡迎在底下留言一起討論~~

 

特別加碼,由黃睿穎提供,有興趣學習的玩家可以參考看看!

橋式:

x z2
D2 R' D2 L2//first block
y Lw' L U Lw' U' Lw' U' Lw U L' U' L2 U L2 //square
U2 L F' L' F L' U L//second block
U' L2 D L' U2 L D' L' U2 L//CMLL
M U' M' U M//EO
M U2 M' U//UL UR
M U2 M U2 M2//L3E

ZZ
y x2
B' R2 D' F//EO
L' R U' z2//line
R2 U R U' L'//square
U2 L' U' L U' R'//square
L' U L U' L' U L//F2L-1
L' D L U' L' D' L//F2L
U' L U L' U' L F2 L' U2 L U2 L F2 L2//ZBLL