PS.題型詳解都是請專業玩家用平時的觀察時間做出的解題分析,所以觀察深度都是你也能做到的程度,讓我們一起學習進步!

本週題目:

F2 L2 U' L2 D' R2 F2 D U' R' B' L' B U L B' R' D L'

白底解析-

鄭和平(2015WANG09)
y' x2 // inspection (黃上紅前)
U' R2 U' F2 L2 //Cross
U' R U' R' U' L' U' L // F2L#1
U' R' U R U L U L' // F2L#2
R U' R' U R U' R' // F2L#3
U2 R' U2 R y U' R U R' // F2L#4
r R2 U' R U' R' U2 R U' r' R // OLL
U R2 U' R' U' R U R U R U' R // PLL
U' // AUF

 

本週影片解說:

示範方塊:CM3

建議玩家們可以先自己做一次,然後再根據本週玩家的詳解做一次,體會一下高手們的做法,從中學習更快速的技巧

如果你有更棒的做法,歡迎在底下留言一起討論~~