fbpx

購物車內沒有任何商品。

購物車內沒有任何商品。

第七屆大賽新人WCA ID

作者 - 五尾 | 最後更新:2022-06-7, 上午08:29

本次的WCA新人數量是史上最多,共有37人!

下表是您參加過這次比賽之後得到的WCA ID,下回再參加WCA認證比賽時,就可以使用這個ID來報名囉~

您也可以到WCA網站,觀看本次比賽結果。

https://www.worldcubeassociation.org/results/c.php?allResults=All+Results&competitionId=TaiwanOpen2015

更棒的是,點進您自己的WCA ID頁面,再點擊姓名進去,可以上傳一張自己滿意的照片當做WCA頁面大頭貼(必須填入正確的生日做為上傳密碼)

將來您所參加的每一場WCA比賽,都會完整紀錄起來,看著自己走過來的路,也是很有成就感的哦!

編號 姓名 譯名 性別 國籍 WCA ID
16 王薇姿 Wei-Tzu Wang f Taiwan 2015WANG54
17 姚秉定 Bing-Ding Yao m Taiwan 2015YAOB01
23 嚴崴廉 William Yan m Taiwan 2015YANW01
26 沈家銘 Jia-Ming Shen m Taiwan 2015SHEN08
27 陳瑞鴻 Rui-Hong Chen m Taiwan 2015CHEN55
29 朱宸緯 Chen-Wei Chu m Taiwan 2015CHUC01
30 陳宇楷 Yu-Kai Chen m Taiwan 2015CHEN56
34 饒峻睿 Jun-Rui Rao m Taiwan 2015RAOJ01
38 洪紹恆 Shao-Heng Hung 2 m Taiwan 2015SHAO04
40 許愷育 Kai-Yu Hsu m Taiwan 2015HSUK01
43 謝合 Ho Hsieh m Taiwan 2015HSIE02
46 黃冠庭 Guan-Ting Huang m Taiwan 2015HUAN25
49 葉仕倫 Shi-Lun Ye m Taiwan 2015YESH01
56 林鉦閔 Jeng-Min Lin m Taiwan 2015LINJ03
57 江昀容 Yun-Rong Chiang m Taiwan 2015CHIA06
58 江昀叡 Yun-Rui Chiang m Taiwan 2015CHIA07
60 李秉叡 Bin-Rui Lee m Taiwan 2015LEEB02
64 簡伯倫 Bo-Lun Jian m Taiwan 2015JIAN13
66 李吳政融 Cheng-Jung Liwu m Taiwan 2015LIWU01
67 范凱翔 Kai-Xiang Fan m Taiwan 2015FANK01
69 林子翔 Zih-Siang Lin m Taiwan 2015LINZ03
71 王柏儼 Bo-Yan Wang m Taiwan 2015WANG53
72 郭宗穎 Tsung-Ying Kuo m Taiwan 2015KUOT01
76 鄒佳倫 Chia-Lun Tsou m Taiwan 2015TSOU01
78 蔡宇森 Yu-Sen Cai m Taiwan 2015CAIY04
83 林翊嘉 Yi-Jia Lin m Taiwan 2015LINY05
85 邱庭誌 Thin-Chin Chiu m Taiwan 2015CHIU01
88 金翼辰 Yi-Chen Chin m Taiwan 2015CHIN04
92 施佳佑 Chia-Yo Shi m Taiwan 2015SHIC03
95 李峮驊 Cyun-Hua Li m Taiwan 2015LICY01
96 柯沛佐 Pei-Tso Ko m Taiwan 2015KOPE02
99 許致誠 Jhih-Cheng Syu m Taiwan 2015SYUJ01
101 王侖 Alon Dogon m Israel 2015DOGO01
102 林治峰 Chi-Feng Lin m Taiwan 2015LINC02
104 許志煒 Chih-Wei Hsu m Taiwan 2015HSUC01
106 蘇晨崴 Chen-Wei Su m Taiwan 2015SUCH01
108 薛子山 Tzu-Shan Hsueh m Taiwan 2015HSUE01
119 程朗 Lang Cheng m Taiwan 2015CHEN54
120 張家甄 Jia-Zhen Chang f Taiwan 2015CHAN19
121 何敏聖 Min-Cheng He m Taiwan 2015HEMI02
魔術方塊家教媒合表單
台北|桃園|新竹|台中|彰化|雲林|嘉義|台南|高雄|屏東
小丸號魔術方塊家教班
小丸號魔術方塊學院 魔術方塊家教鐘點費
2024小丸學院暑期夏令營
台北|台中|台南|高雄
2024小丸號魔術方塊學院暑期夏令營

小丸號方塊屋

成立於2008年,創辦人五尾
當初是為了讓人生增添一點不一樣的經歷,
把魔術方塊變成了本業,從製造販售運動推廣,舉辦比賽,到教學課程,進階課程等。
期望做到一條龍全面服務,成為魔術方塊玩家最堅實的後盾。
2008 - 2024 © 小丸號方塊屋  版權所有 | 隱私權政策

小丸號電子報

envelopecamera-videobookuserskeyboardlaptop-phonebriefcasebullhornmicclockcrossmenuarrow-rightindent-decrease linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram