fbpx

購物車內沒有任何商品。

購物車內沒有任何商品。

2016小丸號第八屆新人WCA ID

作者 - 五尾 | 最後更新:2022-06-7, 上午08:20

本次比賽WCA網頁

 

這次的新人數量又突破以往紀錄了,有47位新人!!

下表為本次的WCA新人及WCA ID,下回報名就可以使用這個ID了

另外,到這裡可以輸入你的姓名或ID,查詢你的個人WCA資料頁面,裡面可以看到你參加過的所有WCA認證比賽紀錄

編號 國籍 名字(英) 名字(中) 性別 WCA ID
20 Taiwan Ann-Shen Yang 楊安盛 m 2016YANG45
26 Taiwan Zong-Xuan Huang 黃宗軒 m 2016HUAN28
43 Taiwan Shi-Yan Yeh 葉士晏 m 2016YEHS01
44 Taiwan Hao-Chun Lee 李皓鈞 m 2016LEEH04
46 Taiwan Wei-Hsuan Lee 李維軒 m 2016LEEW01
47 Taiwan Alan Kuo 郭建廷 m 2016KUOA01
50 Taiwan Bing-Yi Shih 施秉逸 m 2016SHIH01
53 Taiwan Jin-An Yang 楊晉安 m 2016YANG47
57 Taiwan Yi-Ho Hsueh 薛以和 m 2016HSUE01
58 Taiwan Yi-Jen Hsueh 薛以仁 m 2016HSUE02
59 Taiwan You-Hsiang Lu 呂祐翔 m 2016LUYO01
65 Taiwan Ming-En Yeh 葉銘恩 m 2016YEHM01
67 Taiwan Zhi-Hong Wang 王智弘 m 2016WANZ04
71 Taiwan Chen-Jui Su 蘇晨睿 m 2016SUCH01
76 Taiwan Kai-Jui Chang 張凱睿 m 2016CHAN21
78 Taiwan Jun-Jin Lin 林君瑾 f 2016LINJ04
79 Taiwan Cheng-Xiang Yang 楊程翔 m 2016YANG46
82 Taiwan Bing-Ying Li 李秉穎 m 2016LIBI01
87 Taiwan Hua-Jian Xu 徐華鍵 m 2016XUHU01
89 Taiwan Wen-Tzu Lan 藍文慈 f 2016LANW02
90 Taiwan Po-Hsien Huang 黃柏銜 m 2016HUAN25
92 Taiwan Yu-Hsiang Huang 黃煜翔 m 2016HUAN27
97 Taiwan Qi-Jun Wang 王祈竣 m 2016WANQ01
98 Taiwan Kia-Xiang Zhan 詹凱翔 m 2016ZHAN87
99 Taiwan Hao-Ting Wang 王灝珽 m 2016WANH04
101 Taiwan Wei-Lun Xie 謝維倫 m 2016XIEW01
103 Taiwan Zhen-Wei Zhang 張震緯 m 2016ZHAN88
104 Taiwan Chou-Tang Wu 吳洲坣 m 2016WUCH03
109 Taiwan Hsiang-Hsuan Huang 黃祥軒 m 2016HUAN24
112 Taiwan Yun-Ju Hsieh 謝昀儒 m 2016HSIE03
115 Taiwan Guan-Lin Chen 陳冠霖 m 2016CHEN75
116 Taiwan Po-Jui Li 李柏叡 m 2016LIPO01
120 Taiwan Te-Yu Ho 何德祐 m 2016HOTE01
128 Taiwan Jhan-Hai Liou 劉振海 m 2016LIOU02
129 Taiwan Liang-Zhen Lai 賴良榛 m 2016LAIL02
131 Taiwan Yi-Fan Wu 吳一凡 m 2016WUYI02
132 Taiwan Guang-Rui He 何珖瑞 m 2016HEGU01
133 Taiwan Ting-Wu Wu 吳東武 m 2016WUTI01
137 Taiwan Xue-Zhi Huang 黃學治 m 2016HUAN26
138 Taiwan Chiun-Yan Lin 林群諺 m 2016LINC03
139 Taiwan Chun-Yao Wang 汪雋堯 m 2016WANC02
140 Taiwan Chun-Yang Wang 汪雋揚 m 2016WANC01
146 USA Nathan Yu-Hao Chien 簡予皓 m 2016CHIE02
147 Taiwan Jun-Hau Wu 吳俊樺 m 2016WUJU05
148 Taiwan Bo-Min Jhuang 莊博閔 m 2016JHUA01
150 Taiwan Tzu-Hsiang Tseng 曾資翔 m 2016TSEN03
151 Taiwan Pei-Cheng Sung 宋沛誠 m 2016SUNG02

新人獎前五名:

編號-名字-三階初賽平均

58 Yi-Jen Hsueh (薛以仁) 15.64
137 Xue-Zhi Huang (黃學治) 18.44
26 Zong-Xuan Huang (黃宗軒) 18.67
138 Chiun-Yan Lin (林群諺) 20.19
59 You-Hsiang Lu (呂祐翔) 20.23

女子組前五名:

16 Pei-Yin Tien (田沛茵) 2016TIEN01 15.64
106 Tzu-Han Hung (洪梓菡) 2010HANH01 16.03
23 Ciao-Yin Yang (楊喬尹) 2015YANG07 18.15
126 Yi-Qi Chen (陳依琪) 2015CHEN78 24.45
42 Wei-Tzu Wang (王薇姿) 2015WANG54 34.45
魔術方塊家教媒合表單
台北|桃園|新竹|台中|彰化|雲林|嘉義|台南|高雄|屏東
小丸號魔術方塊家教班
小丸號魔術方塊學院 魔術方塊家教鐘點費
2024小丸學院暑期夏令營
台北|台中|台南|高雄
2024小丸號魔術方塊學院暑期夏令營

小丸號方塊屋

成立於2008年,創辦人五尾
當初是為了讓人生增添一點不一樣的經歷,
把魔術方塊變成了本業,從製造販售運動推廣,舉辦比賽,到教學課程,進階課程等。
期望做到一條龍全面服務,成為魔術方塊玩家最堅實的後盾。
2008 - 2024 © 小丸號方塊屋  版權所有 | 隱私權政策

小丸號電子報

envelopecamera-videobookuserskeyboardlaptop-phonebriefcasebullhornmicclockcrossmenuarrow-rightindent-decrease linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram